Strona główna

                 


 

Szanowni Państwo,

 

serdecznie zapraszamy do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej:

Pedagogika w służbie

instytucjonalnej profilaktyki zagrożeń

i patologii społecznych oraz resocjalizacji

 

organizowanej przez Instytut Pedagogiki Społecznej Akademii Nauk w Łodzi,

przy współudziale Wydziału Zamiejscowego SAN w Bełchatowie,

która odbędzie się

w Bełchatowie w dniu 6 kwietnia 2016 r.

 

Konferencja ma charakter otwarty – uczestnictwo bierne jest całkowicie bezpłatne.