Komitet naukowy konferencji

·         Prof. zw. dr hab. Roman Patora

·         Prof. zw. dr hab. Łukasz Sułkowski

·         Ks. prof. zw. dr hab. Jan Śledzianowski

·         Prof. zw. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki

·         Prof. zw. dr hab. Ryszard Kucha

·         Prof. zw. dr hab. Bogdan Szczepankowski

·         Prof. dr hab. Henryk Cudak

·         Prof. dr hab. Grzegorz Ignatowski

·         Prof. dr hab. Iwona Chrzanowska

·         Prof. dr hab. Sławomir Cudak

·         Prof. dr hab. Mikołaj Winiarski

·         Prof. dr hab. Beata Jachimczak

·         Prof. dr hab. Andrzej Ładyżyński

·         Prof. dr hab. Józef Bednarek

·         Prof. dr hab. Anna Fidelus

·         Prof. dr hab. Dorota Ruszkiewicz 

·         Mł. insp. Karol Mielczarek