Komitet Naukowy Konferencji
 • Prof. dr hab. Henryk Cudak - przewodniczący
 • Prof. zw. dr hab. Roman Patora
 • Prof. zw. dr hab. Łukasz Sułkowski
 • Ks. prof. zw. dr hab. Jan Śledzianowski
 • Prof. zw. dr hab. Bronisław Urban
 • Prof. dr hab. Grzegorz Ignatowski
 • Prof. dr hab. Sławomir Cudak
 • Prof. dr hab. Andrzej Ładyżyński
 • Prof. zw. dr hab. Anna Žilowa
 • Prof. zw. dr hab. Reinhard Goldz
 • Prof. dr hab. Piotr Rozwadowski
 • Prof. dr hab. Anna Kieszkowska
 • Dr Waldemar Szymański