Komitet Naukowy Konferencji
  • Prof. zw. dr hab. Roman Patora
  • Prof. zw. dr hab. Łukasz Sułkowski
  • Ks. prof. zw. dr hab. Jan Śledzianowski
  • Prof. zw. dr hab. Ryszard Kucha
  • Prof. dr hab. Henryk Cudak
  • Prof. dr hab. Grzegorz Ignatowski
  • Prof. dr hab. Sławomir Cudak
  • Prof. dr hab. Andrzej Ładyżyński
  • Prof. dr hab. Józef Bednarek
  • Insp. dr Sławomir Barasiński