Problematyka konferencji

Temat konferencji: Pedagogika w służbie instytucjonalnej profilaktyki zagrożeń i patologii społecznych oraz resocjalizacji jest szerokim zagadnieniem, dlatego proponujemy w planowanej konferencji podjąć następującą problematykę:

  • Profilaktyka społeczna
  • Edukacja dla bezpieczeństwa
  • Resocjalizacja i system penitencjarny
  • Instytucje i systemy wsparcia społecznego
  • Wychowanie jako obowiązek społeczny dorosłych pokoleń