Publikacja pokonferencyjna

 

  • Wraz z tekstem publikacji prosimy o przesłanie oświadczeń autora. Podpisane oświadczenia można przesłać mailowo (podpisane i zeskanowane), dostarczyć w dniu konferencji lub nadesłać pocztą na adres organizatora.
  • Zasady publikowania oraz druki oświadczeń dotyczących przekazania praw autorskich znajdują się na stronie konferencji www.konferencja-resocjalizacja.spoleczna.pl